Politika privatnosti

Kupovina u našoj online prodavnici tehnocentar-mag.co.rs je apsolutno sigurna.

Naša obaveza je da čuvamo privatnost svih naših klijenata. Lične podatke koje budete ostavili korišćenjem naše online prodavnici tehnocentar-mag.co.rs, biće sačuvani u skladu sa dobrim poslovnim običajima naše kompanije Tehnocenar-Mag doo, a s ciljem pružanja kvalitetne usluge odnosno korisničkog komfora. Uz Vašu saglasnost, Vaši podaci ostavljeni prilikom registracije, kao što je e-mail adresa mogu poslužiti za povremeno ili redovno informisanje o našim akcijama i novinama. Uvek imate mogućnost odluke da li želite ili ne želite brisanje sa naše newsletter liste.

Podaci koji se prikupljaju prilikom popunjavanja različitih formi na sajtu su: Ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisu.

Prilikom registracije sami birate lozinku (password), koje ćete koristiti za logovanje na našem sajtu i koju samo Vi znate s obzirom na to da se za ove podatke koristi posebna zaštita, enkripcija podataka.

Od kada postanete regostrovan korisnik odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga, odnosno lozinke koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem naloga odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom.

Gore navedene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, niti ih distribuirati trećim licima.

Evo kako mi koristimo podatke o našim korisnicima. Statistički analiziramo korišćenje sajta, u cilju poboljšanja sadržaja i ponude. Takođe, možemo koristiti informacije o Vama koje će Vam u nekim slučajevima koristiti radi ostvarivanja Vašeg, odnosno zajedničkog interesa, kao što su ciljani baneri i promocije, uz Vaše odobrenje i saglasnost koje se daje prihvatanjem uslova za korišćenje, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o privatnosti.

Vaši podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla, te se ovim putem obavezujemo da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, niti ćemo iste učiniti dostupnim bilo kom trećem licu. Svi zaposleni su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje ove Politike zaštite privatnosti. Svi zaposleni potpisuju ugovor u kome se obavezuju na gore navedeno.

Kada se jednom registrujete, moći ćete da pregledate i promenite Vaše lične podatke uključujući i Vašu kontakt e-mail adresu, odnosno lozinku.

Korišćenjem naših servisa podrazumeva se saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Vi se obavezujete da ćete se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Ukoliko ipak dođe do promene uslova, nećemo biti u mogućnosti da obavestimo sve korisnike pisanim putem. Promene uslove će isključivo biti prikazane na ovoj stranici.

Kao registrovanom korisniku omogućili smo Vam uvid u istoriju podataka o porudžbinama, što podrazumeva da preko svog korisničkog naloga u svakom trenutku možete ostvariti uvid u svoje, već realizovane porudžbine.

Vaš TC Mag

 

Korpa